Πολιτική Απορρήτου – Κοσμηματοπωλείο Θεμελίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ομόρρυθμη εταιρία με την ονομασία “ΑΦΟΙ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Δ&Κ Ο.Ε.”, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ως Φορέας Επεξεργασίας, συγκεντρώνει, αποθηκεύει, εφαρμόζει, διαρθρώνει, τροποποιεί και γενικότερα διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία σας όταν πλοηγείστε, δηλώνετε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της εταιρίας ή όταν επικοινωνείτε με τα φυσικά της καταστήματα.

Η παρούσα στρατηγική ασφάλειας προσωπικών στοιχείων περιγράφει την πρακτική μας σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας από την εταιρία, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με αυτά βάσει του Κανονισμού."


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Το www.themelidisjewels.com είναι η ιστοσελίδα της εταιρίας, που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό μας παράρτημα για παρουσίαση και διάθεση των προϊόντων μας. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίσετε μια σειρά από υπηρεσίες που σας προσφέρει η εταιρίας, όπως:

 • Διαδικασία παραγγελίας προϊόντων είτε μέσω του διαδικτύου είτε επισκεπτόμενοι το φυσικό μας παράρτημα
 • Λήψη ενημερωτικών/προωθητικών μηνυμάτων (newsletter)
 • Εγγραφή ως μέλος και δημιουργία προφίλ
 • Εκμετάλλευση του δικαιώματος ακύρωσης παραγγελίας.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ “ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ”

Η έννοια "προσωπικά δεδομένα" αναφέρεται σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή δυνατόν να αναγνωριστεί άτομο («θέμα των δεδομένων»). Ένα άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί είναι αυτό του οποίου η ταυτότητα μπορεί να προσδιοριστεί, είτε απευθείας είτε έμμεσα, κυρίως μέσω στοιχείων όπως το όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, πληροφορίες τοποθεσίας, ένα ψηφιακό αναγνωριστικό ή μέσω χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την φυσική, βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική τους ιδιότητα.


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βάσει της ερμηνείας που παρέχεται από τον Κανονισμό στο άρθρο 4 (2): «επεξεργασία» αναφέρεται σε οποιαδήποτε ενέργεια ή σειρά ενεργειών που εκτελούνται με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σετ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συγκέντρωση, η εγγραφή, η ταξινόμηση, η δομή, η αποθήκευση, η τροποποίηση ή η αλλαγή, η πρόσβαση, η αναζήτηση, η εφαρμογή, η μετάδοση, η δημοσίευση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κοινοποίησης, η σύνδεση ή η συνένωση, η περιοριστική ενέργεια, η αφαίρεση ή η καταστροφή τους.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων καθορίζεται τώρα από τον Κανονισμό 2016/679  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι επίσης γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Ασφάλεια Δεδομένων ή General Data Protection Regulation - GDPR. Αυτός ο κανονισμός εγκρίθηκε στις 27 Απριλίου 2016 και άρχισε να ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.

Αναφέρεται σε ένα σύγχρονο, ομοιόμορφο και άμεσα δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνει τον τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανώσεις.


ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βασιζόμενοι στις οδηγίες που παρέχει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), παραθέτουμε τις κεντρικές αρχές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

 • Νομική Βάση, Διαφάνεια και Δίκαιη Επεξεργασία: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο για το άτομο που αφορούν.
 • Σκοπευμένη Χρήση: Η συλλογή δεδομένων πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους και νόμιμους λόγους, εξασφαλίζοντας ότι δεν χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν συμφωνεί με αυτούς τους λόγους.
 • Ελάχιστη Επεξεργασία: Τα δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά, κατάλληλα και περιορισμένα στο απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς που επεξεργάζονται.
 • Ακριβής Ενημέρωση: Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται ενημερωμένα και ακριβή. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών δεδομένων.
 • Περιορισμός Αποθήκευσης: Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας.
 • Ασφάλεια και Προστασία: Η επεξεργασία πρέπει να γίνεται με τρόπο που προστατεύει τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, απώλεια ή καταστροφή, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
 • Ευθύνη και Συμμόρφωση: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωση με τον GDPR και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ; 

Ο GDPR είναι εφαρμοστέος στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με αυτοματοποιημένα μέσα. Επιπλέον, ισχύει και για την επεξεργασία μη αυτοματοποιημένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτά δεδομένα είναι μέρος ή προορίζονται να ενταχθούν σε ένα αρχειακό σύστημα. Αυτός ο κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων.


ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ;

Η Οργάνωσή μας αποθηκεύει μόνο τα Προσωπικά Στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για την προβλεπόμενη χρήση τους. Συγκεκριμένα, αυτά τα Στοιχεία περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας.
 • Επιλογές κατανάλωσης, ώστε να λαμβάνετε προσαρμοσμένες προτάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σας.
 • Στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμής.
 • Το ψευδώνυμο του κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον επικοινωνείτε με εμάς μέσω αυτής της πλατφόρμας.
 • Δεδομένα περιήγησης στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλες σελίδες που επισκεφθήκατε προτού έρθετε σε εμάς.
 • Πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των cookies στον web browser σας.
 • Καταγραφή της εμφάνισής σας σε κάμερες ασφαλείας όταν επισκέπτεστε τον χώρο μας.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ;

Η εταιρία μας μπορεί να απαιτεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τους λόγους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή η παραχώρηση τους μπορεί να είναι προαιρετική.

Το σύμβολο (*) δίπλα σε προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, δείχνει αν η διάθεση των στοιχείων είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

Αν αποφασίσετε να μην παραχωρήσετε τα στοιχεία που έχουν σημανθεί ως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τον κύριο λόγο για τον οποίο τα στοιχεία αυτά ζητήθηκαν, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση μιας συμφωνίας αγοράς ή η παροχή άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα μας.

Η διάθεση άλλων στοιχείων πέρα από αυτά που έχουν σημανθεί ως υποχρεωτικά είναι προαιρετική και δεν έχει επιπτώσεις στους βασικούς λόγους διάθεσης των στοιχείων, αλλά μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.


ΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η εταιρία μας, ως Φορέας Διαχείρισης, φροντίζει να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Σας Δεδομένα με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από συνεργάτες που έχουν υπογράψει συμφωνία για την προστασία των πληροφοριών σας και τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας. Αυτοί εκτελούν τις απαραίτητες διαδικασίες που συνδέονται αποκλειστικά με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες μας και την αγορά των προϊόντων μας μέσω της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι, εάν αποφασίσετε να μην μας δώσετε τα δεδομένα σας ή να απορρίψετε ορισμένες μεθόδους επικοινωνίας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει


Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τις εξής λειτουργίες:

Παραγγελίες Ειδών: Η εταιρία διαχειρίζεται τις πληροφορίες σας για να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, να πραγματοποιήσει την παραγγελία ειδών, να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, να τηρεί τις νομικές απαιτήσεις και να αντιμετωπίζει νομικές διενέξεις. Εάν δεν μας δώσετε τα δεδομένα σας κατά τη σύναψη της σύμβασης, είτε στο φυσικό μας κατάστημα είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, δεν θα μπορούμε να σας προσφέρουμε τα είδη μας.

Επικοινωνία: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνούμε μαζί σας, να απαντούμε στα ερωτήματά σας και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα είδη μας.

Υπηρεσίες από Τρίτους: Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. παράδοση προϊόντων). Χωρίς την παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Δημιουργία Προφίλ Χρήστη: Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για να σας παρέχουμε τις λειτουργίες του προφίλ και να διευκολυνθεί η αγορά ειδών ή/και η χρήση υπηρεσιών.

Αποστολή Newsletter / Επικοινωνία Προσφορών: Με την άδειά σας, θα χειριστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, τις λεπτομέρειες των συναλλαγών και τις επιλογές σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, διαδικτύου ή/και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτώσεις, προσωποποιημένες προσφορές κ.λπ. Σας ενημερώνουμε ότι διαθέτετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή.

 • Η Εταιρία μας, με στόχο την παροχή προσφορών και προτάσεων που συνδέονται με τα ενδιαφέροντά σας, αναλύει όλα τα συλλεγείσα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το ιστορικό αγορών σας τόσο στο φυσικό όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για τον ίδιο λόγο, συνδυάζονται επίσης τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς με δεδομένα που η Εταιρία λαμβάνει από τρίτους, στους οποίους έχετε παραχωρήσει την άδεια για τη μεταφορά αυτών των δεδομένων στην Εταιρία μας.
 • Προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που διαθέτουμε για τα αγαπημένα σας προϊόντα. Αυτό επιτυγχάνεται με βάση την άδειά σας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις εφαρμογών ή - για τον ιστοτόπο μας – την άδειά σας για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με προϊόντα που έχετε προβληθεί πρόσφατα ή να σας κάνουμε προτάσεις βάσει του ιστορικού αγορών σας και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων έχετε κοινοποιήσει μαζί μας.

Για την Ασφάλεια Δικαιωμάτων, Περιουσιακών Στοιχείων και της Εταιρείας ή Τρίτων

 • Η Εταιρεία, με σκοπό την προστασία των πελατών, των χώρων, των εγκαταστάσεων, των συνεργατών, των προϊόντων και γενικότερα των περιουσιακών της στοιχείων από παράνομες ενέργειες, διαθέτει σύστημα CCTV στις εγκαταστάσεις της που καταγράφει εικόνες για λόγους ασφαλείας. Αυτό γίνεται βάσει των νόμιμων επιχειρηματικών της αναγκών. Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή ύποπτη δραστηριότητα μέσω της χρήσης CCTV, παρακολούθησης απάτης και παρακολούθησης ύποπτων συναλλαγών, θα προχωρήσει σε επεξεργασία των σχετικών Δεδομένων για λόγους πρόληψης ή εντοπισμού παράνομων πράξεων. Ο στόχος της Εταιρείας είναι η προστασία των πελατών, των υπαλλήλων και των συνεργατών από παράνομες δραστηριότητες.
 • Διαχείριση Πληρωμών και Πρόληψη Ύποπτων Συναλλαγών: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο βάσει των νόμιμων επιχειρηματικών της αναγκών. Αυτό συμβάλλει επίσης στην προστασία των πελατών της από απάτες.

Για την Εκπλήρωση Νομικών Υποχρεώσεων από την Εταιρεία

 • Η Εταιρεία, προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, ανταλλάσσει και παραχωρεί πληροφορίες όποτε αυτό είναι καθορισμένο από τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, μπορεί να προβεί σε ανταλλαγή δεδομένων με τις Δικαστικές Αρχές, εφόσον υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση.
 • Επίσης, η Εταιρεία αποστέλλει επικοινωνίες που είναι υποχρεωτικές βάσει του νόμου ή απαραίτητες για την ενημέρωσή σας σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες που σας προσφέρει. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με ειδοποιήσεις απορρήτου, ανακλήσεις προϊόντων και νομικά καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Τα μηνύματα αυτά δεν θα περιέχουν προωθητικό περιεχόμενο και δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση για την αποστολή τους μέσω email ή SMS. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιηθούν για αυτούς τους σκοπούς, η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η Εταιρεία χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την παροχή και διαχείριση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που σας προσφέρει, και συγκεκριμένα για:

 • την ολοκλήρωση των συναλλαγών πώλησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, π.χ. την ενημέρωσή σας σχετικά με την κατάσταση διαθεσιμότητας προϊόντων και την πορεία της παραγγελίας σας, την υλοποίηση της παραγγελίας, την αποστολή των προϊόντων, την είσπραξη των οφειλών και τη διαχείριση επιστροφών.
 • την ανάλυση, βελτίωση και προσαρμογή στις προτιμήσεις και επιλογές σας αναφορικά με τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προσφέρει.
 • την προβολή και προώθηση των προϊόντων/ή και υπηρεσιών, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών ενημερώσεων και newsletters.
 • την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως φορολογικοί κανονισμοί, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι προσβάσιμα αποκλειστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση της διατήρησης της εμπιστευτικότητας, καθώς και από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χειρίζονται τα Δεδομένα σας ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εκ μέρους μας. Η διαβίβαση και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Εταιρεία διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε:

Πάροχους υπηρεσιών τρίτων, οι οποίοι χειρίζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως για την επεξεργασία συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, αποστολή email, μεταφορικές υπηρεσίες, διατήρηση και διαχείριση δεδομένων, διαχείριση ενεργειών προώθησης της μάρκας και των προϊόντων, Google, Facebook, καθώς και διαχείριση άλλων υπηρεσιών και λειτουργιών. Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. 

Άλλες τρίτες οντότητες, όταν και εφόσον απαιτείται, ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους: (i) τήρηση δικαστικών αποφάσεων ή ισχύοντων νόμων, (ii) πρόληψη παράνομων χρήσεων της ιστοσελίδας μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και των πολιτικών μας, (iii) συμμετοχή στην πρόληψη ή διερεύνηση περιπτώσεων απάτης (π.χ. πλαστογραφία) (iv) προστασία μας από αξιώσεις από τρίτους

Σε άλλες τρίτες οντότητες, εφόσον έχετε παράσχει την έγκρισή σας.


Πολιτική σχετικά με τους φορείς με τους οποίους ανταλλάσσουμε τα Δεδομένα σας:
Φροντίζουμε να έχουμε στενή συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με αυτούς, με στόχο τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών σας.

Διαβιβάζουμε μόνο τις ελάχιστα απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Τα Δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς μόνο για τους σκοπούς που έχουν οριστεί στη συμφωνία μας με αυτούς.

Εάν σταματήσει η χρήση των υπηρεσιών τους, όλα τα δεδομένα που διαθέτουν θα πρέπει να διαγραφούν ή να ανωνυμοποιηθούν. Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με ην IMB NET, η οποία χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος των συμβάσεών τους με εμάς:

Επιπλέον, οι Εκτελούντες την επεξεργασία των Δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας μας έχουν συνάψει συμβατικές συμφωνίες με την Εταιρεία:

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η Εταιρεία κρατά τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τον χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για να επιτύχει τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (εκτός εάν ο νόμος απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επεξεργασίας). Αυτό συνήθως σημαίνει ότι η Εταιρεία θα κρατά τα δεδομένα σας για όσο διάστημα διατηρείτε λογαριασμό χρήστη. Τα δεδομένα σας που συνδέονται με αγορές προϊόντων θα κρατούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω των νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Μετά τη λήξη αυτού του διαστήματος, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται οριστικά. Για παράδειγμα:

Παραγγελίες: Όταν λαμβάνουμε μια παραγγελία από εσάς, θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρήσατε για τέσσερα χρόνια, ώστε να μπορούμε να εκπληρώνουμε τις νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Εγγυήσεις: Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει εγγύηση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κρατούνται μέχρι το τέλος της διάρκειας της εγγύησης.

Newsletter: Η δήλωση συγκατάθεσής σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων διατηρείται για το διάστημα που λαμβάνετε το newsletter από την Εταιρεία και σε καμία περίπτωση περισσότερο από έξι μήνες μετά την τελευταία αποστολή του.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να προφυλάξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τόσο οργανωτικά όσο και τεχνικά, για την κατοχύρωση και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή παράνομη, κακόβουλη και μη εγκεκριμένη επεξεργασία.

Ο ιστότοπος www.themelidisjewels.com χρησιμοποιεί δύο στοιχεία για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού: το e-mail σας και τον Προσωπικό Κωδικό Χρήστη (Password). Κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας, αποκτάτε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται με ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης κατά τη διακίνησή τους στο διαδίκτυο και τους servers της Εταιρείας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε τον Προσωπικό σας Κωδικό Χρήστη όποτε επιθυμείτε. Μετά την εισαγωγή του νέου κωδικού, αυτός κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Είστε ο μόνος που γνωρίζετε τον κωδικό σας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του κωδικού από τρίτους.

Τα προαναφερθέντα μέτρα αξιολογούνται και τροποποιούνται περιοδικά, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και νομοθεσίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό GDPR, διαθέτετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15): Μπορείτε να απαιτήσετε να σας ενημερώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16): Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή εσφαλμένων δεδομένων.
 • Δικαίωμα Διαγραφής/Λήθης (άρθρο 17): Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα Φορητότητας (άρθρο 20): Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε μορφή που είναι αναγνώσιμη και να τα μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας (άρθρο 18): Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης και Ανάκλησης Συγκατάθεσης (άρθρο 21): Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιοδήποτε στάδιο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και να είστε ενημερωμένοι για το πώς και πότε μπορείτε να τα ασκήσετε. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι βασικά στοιχεία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Επιλογή Αποφυγής Επικοινωνιών Marketing: 

Διαθέτετε την επιλογή να αποφύγετε τη λήψη επικοινωνιών marketing από την Εταιρεία, μεταβάλλοντας τις προτιμήσεις σας στον προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας. Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να αποφύγετε τη λήψη τέτοιων επικοινωνιών, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις email και sms. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία παρακάτω.

"ΑΦΟΙ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Δ&Κ ", Μπακνανά 25, Νέος Κόσμος ΤΚ 11744, τηλ: 210-9232798, e-mail: info@themelidisjewels.com

Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται βασιζόμενα στο νόμιμο ενδιαφέρον της Εταιρίας, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση να συμμορφωθούμε, εκτός αν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που δικαιολογούν τη συνέχιση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς να Ασκήσετε τα Δικαιώματά σας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, θα πρέπει να καταθέσετε αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας (Μπακνανά 25, Νέος Κόσμος ΤΚ 11744) ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση (info@themelidisjewels.com), και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Επαλήθευση Ταυτότητας

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας πριν υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα βάσει της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που ένα τρίτο μέρος έχει λάβει εξουσιοδότηση από εσάς για να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητηθεί να παράσχει αποδείξεις ότι έχει την άδειά σας να δράσει για τον σκοπό αυτό.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ανταποκρινόμαστε στα Ερωτήματά σας χωρίς χρέωση, εντός λογικού χρονικού διαστήματος, χωρίς καμία καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματός σας (Άρθρο 12 παρ. 3 Γενικού Κανονισμού). Εάν, ωστόσο, το Ερώτημά σας είναι εξαιρετικά σύνθετο ή υπάρχουν πολλά Ερωτήματα από εσάς, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα εάν χρειάζεται να λάβουμε επιπλέον παράταση άλλων (2) δύο μηνών κατά τη διάρκεια των οποίων θα σας απαντήσουμε (Άρθρο 12 παρ. 4 Γενικού Κανονισμού).

Εάν τα Ερωτήματά σας είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδιαίτερα λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης τους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή ενός λογικού τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή των πληροφοριών ή την υλοποίηση της αιτούμενης δράσης, ή μπορεί να αρνηθεί να ακολουθήσει το Ερώτημα (Άρθρο 12 παρ. 5 Γενικού Κανονισμού).

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟ ΙΣΧΥΕΙ; 

Το δίκαιο που εφαρμόζεται είναι το Ελληνικό, όπως αυτό σχηματίζεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Για οποιεσδήποτε διαφορές που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.


ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Διαθέτετε το δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, e-mail: contact@dpa.gr), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Προτού όμως καταθέσετε το παράπονο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εταιρεία, π.χ. ασκώντας τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού. Εάν το ζήτημα δεν λυθεί, μπορείτε να καταθέσετε παράπονο στην ανωτέρω Αρχή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μπορεί να αναθεωρεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στην πολιτική ή στον τρόπο που τα προσωπικά σας δεδομένα χειρίζονται και επεξεργάζονται, θα γίνεται δημοσίευση της ανανεωμένης πολιτικής στον ιστότοπο της Εταιρείας πριν αυτές τεθούν σε εφαρμογή και θα λαμβάνετε ειδοποίηση με κατάλληλο τρόπο.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Εάν διατηρείτε ερωτήματα που δεν έχουν διευκρινιστεί, ή έχετε παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία

 • Μέσω email στην διεύθυνση: info@themelidisjewels.com ή
 • Αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Μπακνανα 25, Νέος Κόσμος 11744.


ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορεί να καλύπτουν:

 • Προσωπικά στοιχεία όπως το όνομά σας, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται όταν πραγματοποιείτε αγορά ενός προϊόντος από τα καταστήματά μας ή κατά την πρώτη σας εγγραφή στις online υπηρεσίες μας, π.χ. όταν διεξάγετε έρευνα αγοράς, αφήνετε ένα σχόλιο στις σελίδες μας στα social media (Facebook, Twitter, YouTube), συμμετέχετε σε κάποιον διαγωνισμό μας κ.λπ.
 • Στοιχεία λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα στοιχεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβασή σας στις online υπηρεσίες μας.
 • Πληροφορίες που αφορούν εσάς κατά την εκτίμηση της αίτησής σας για ασφάλιση και δάνεια που παρέχονται από επιλεγμένους συνεργάτες μας, όπως στοιχεία εργασίας, οικονομική κατάσταση, πληροφορίες από ταυτοποιητικά έγγραφα, όπως ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.
 • Στοιχεία συσκευής.
 • Τοποθεσιακά δεδομένα.
 • Διεύθυνση IP και cookies.

Περιστάσεις όπου σας ζητούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Κατά την αγορά προϊόντων από τα καταστήματά μας ή μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου (call center).
 • Κατά την εγγραφή για τη χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών.
 • Όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για διαφημιστικές εκστρατείες.
 • Όταν λαμβάνετε μέρος σε κάποιον από τους διαγωνισμούς μας ή όταν συμπληρώνετε μία από τις έρευνές μας.
 • Όταν εγγράφεστε στα προγράμματα επιβράβευσης που προσφέρουμε.
 • Όταν υποβάλλετε αιτήσεις.

ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο, βάσει των νόμιμων ενδιαφερόντων μας ως εταιρείας για τους παρακάτω λόγους:

 • για την παροχή υποστήριξης στους πελάτες μας, την ανταπόκριση και την επικοινωνία με εσάς σε σχέση με τις αιτήσεις σας
 • για την ανταπόκριση σε ερωτήσεις, παράπονα, αιτήματα και παρατηρήσεις
 • για την επικοινωνία με εσάς σχετικά με τις παραγγελίες, τις αγορές ή τους λογαριασμούς σας
 • για την παροχή περιεχομένου που σας ενδιαφέρει και την πλοήγηση στις ιστοσελίδες μας
 • για την ενημέρωση σας για προωθητικές ενέργειες (στις οποίες βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας), π.χ. για την προσαρμογή των επικοινωνιών ή την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων μέσω των κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών τρίτων
 • για τη διεξαγωγή αναλύσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης
 • για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε περισσότερα για εσάς ως πελάτες, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, για τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιείτε και τα αγοράζετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα
 • για τη λειτουργία, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και των διαφημιστικών προσπαθειών μας, ανάλυση και βελτίωση των προϊόντων, των προσφορών, των προωθητικών ενεργειών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων τεχνολογιών
 • για τη συμμόρφωση με τα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (για παράδειγμα, όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτό το αρχείο στις λίστες κατάργησης προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας)
 • για τη χρήση ή την αποκάλυψη προσωπικών σας δεδομένων (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον
 • για τη διατήρηση του δικαιώματος επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών
 • εάν διαθέτετε ένα από τα ασφαλιστικά προϊόντα μας
 • για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων
 • για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργαζόμαστε με σκοπό την τήρηση των νομοθετικών υποχρεώσεών μας, όπως:

 • την ταυτοποίησή σας κατά την επικοινωνία μας
 • τον έλεγχο της ακρίβειας των δεδομένων που κατέχουμε για εσάς
 • την υποστήριξη δημόσιων αρχών, π.χ. της αστυνομίας.

ΠΡΟΣ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΩΦΕΛΟΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν προς το δικό σας όφελος. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας σχετικά με ένα προϊόν που έχετε αγοράσει ή για την ανάκλησή του.

Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες πληροφορίες με στόχο:

 • την προσαρμογή της εμπειρίας των χρηστών μας στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες
 • την παροχή περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων) που είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας και τον τρόπο περιήγησής σας στο διαδίκτυο
 • την αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησής μας.
 • Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διαχειριστούμε τεχνικά ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, να εντοπίσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο, να στοχεύσουμε τη διαφήμιση και να συλλέξουμε δημογραφικές πληροφορίες για εσάς. Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες πληροφορίες για να αναλύσουμε τις συνήθειες χρήσης και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς με διάφορους τρόπους, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε κατά τη συλλογή των δεδομένων σας, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις ανάγκες σας.

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!
Το email σας έχει καταχωρηθεί πάλι!