Όροι χρήσης Themelidis Jewels – Κοσμηματοπωλείο Θεμελίδης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το themelidisjewels.com αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσίασης και πώλησης προϊόντων της εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, με έδρα στο Νέο Κόσμο, στην οδό Μπακνανά, αρ. 25, Α.Φ.Μ. 800469897 /Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών , Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 124243908000. Προτού προχωρήσετε στην περιήγηση και τις αγορές σας, σας προτρέπουμε να εξετάσετε τους παρακάτω όρους που διέπουν τη χρήση του themelidisjewels.com.

Είναι σημαντικό να συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, καθώς οι συναλλαγές σας μέσω του themelidisjewels.com υπόκεινται σε αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει την αποδοχή των παρόντων όρων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ 

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ανανέωσης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για οποιεσδήποτε αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας. Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν ήδη υπάρχουσες παραγγελίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Η εταιρεία εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο themelidisjewels.com, εκτός των περιπτώσεων τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών.

ΕΥΘΥΝΗ 

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες κατά την πρόσβαση ή κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο διαδικτυακός χώρος themelidisjewels.com αποτελεί την επίσημη πύλη της εταιρείας ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε.. Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας, που παρουσιάζεται από την ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε., συμπεριλαμβανομένων εικονιδίων, σχεδίων, φωτογραφιών, κειμένων, προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. και προστατεύεται βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του ελληνικού νόμου, του ευρωπαϊκού κανονισμού και των διεθνών συνθηκών. Τα λογότυπα, ονόματα, εικόνες και σήματα που αντιπροσωπεύουν την ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. ή/και τον διαδικτυακό της χώρο ή/και τρίτες συνεργαζόμενες οντότητες, καθώς και τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και σύμβολα της ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. ή/και του themelidisjewels.com ή/και των παραπάνω τρίτων οντοτήτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση, η παρουσίαση και προβολή τους στον διαδικτυακό τόπο themelidisjewels.com δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως μεταφορά ή παραχώρηση δικαιώματος ή άδειας χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ 

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου themelidisjewels.com συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. για την αποστολή, κοινοποίηση, ηλεκτρονική αποστολή ή μεταφορά με οιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, προσβλητικό, αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικότητας τρίτου, εκφράζει μίσος, ή δημιουργεί ρατσιστικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, μπορεί να βλάψει ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται να μεταδίδεται βάσει της νομοθεσίας ή συμβατικών και διαχειριστικών σχέσεων (όπως πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, προστατευόμενες πληροφορίες που έχουν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων, περιλαμβάνει λογισμικό ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που σχεδιάστηκαν για την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, εκ προθέσεως ή ακούσια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, μπορεί να ενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε υλικό χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών. Εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες και αναγνωρισμένες τεχνικές για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των πληροφοριών σας. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας παραμένουν εμπιστευτικές και απόρρητες, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ταυτοποίηση Χρήστη

Για την ταυτοποίησή σας χρησιμοποιούνται δύο κωδικοί: ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password). Είναι δυνατή η αλλαγή των κωδικών αυτών όποτε το επιθυμείτε, ενώ είστε εσείς οι μόνοι υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

Κρυπτογράφηση και Firewall

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL για την προστασία της μεταφοράς των δεδομένων σας. Επιπλέον, η πρόσβαση στους servers μας προστατεύεται από σύστημα firewall, το οποίο περιορίζει την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα.

Εμπιστευτικότητα και Νομοθεσία

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας, εκτός αν απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση συνεργασίας με τρίτους, εξασφαλίζουμε την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας.

Για την ασφάλεια των πληροφοριών σας, σας παροτρύνουμε να τις χειρίζεστε ως εμπιστευτικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Είμαστε διαρκώς δεσμευμένοι στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην παροχή ασφαλών υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παραχωρήσετε προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) για την ολοκλήρωση παραγγελιών ή την παροχή υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που κοινοποιείτε διατηρούνται εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της συναλλαγής σας, την βελτίωση των υπηρεσιών και την εξασφάλιση της λειτουργίας της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Πρόσβαση και Ασφάλεια Δεδομένων

Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι και η πρόσβαση ανεξουσιοδότητων προσώπων απαγορεύεται. Έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Κοινοποίηση Πληροφοριών

Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες για την υλοποίηση της συναλλακτικής σχέσης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι νομικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία και Δικαιώματα Χρήστη

Για οποιαδήποτε ερώτηση, πρόταση ή δήλωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται και να αντιτίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ.

Ο κατασκευαστής κάθε αγαθού που αποκτάτε είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκύπτει από ελάττωμα του είδους του. Οποιαδήποτε συμφωνία που περιορίζει ή απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την ευθύνη του, είναι νομικά άκυρη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να δίνει στον καταναλωτή, γραπτά και στην ελληνική γλώσσα ή με διεθνώς αναγνωρισμένα σύμβολα, ξεκάθαρες και εξαντλητικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και αξιοποίηση του αγαθού, καθώς και ενημέρωση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους κατά την χρήση και διατήρησή του.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις για το Δικαίωμα Υπαναχώρησης του άρθρου 9, η απόσυρση μιας παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιστάσεις: Προτού ολοκληρωθεί η παραγγελία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, έχετε τη δυνατότητα να πάτε «πίσω» και να διαγράψετε τα προϊόντα από το καλάθι σας επιλέγοντας το κουμπί «διαγραφή».

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α) Πληρωμή με Κάρτα Πίστωσης: Το online κατάστημα της ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. αποδέχεται όλες τις κάρτες Visa, Mastercard, και American Express. Οι συναλλαγές σας προστατεύονται με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας online, που εξασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις συναλλαγές σας. Θα κληθείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας με τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας. 

β) Πληρωμή κατά την Παράδοση (Αντικαταβολή): Πληρώστε τον αντιπρόσωπο της εταιρείας μας κατά την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο σας.

γ) Πληρωμή μέσω Paypal: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποδέχεται πληρωμές μέσω Paypal. Θα σας ζητηθεί το e-mail του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε.

δ) Πληρωμή μέσω Κατάθεσης σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA BANK, EUROBANK ή ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, η ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. πρέπει να λάβει επιβεβαίωση της πληρωμής πριν αποσταλεί η παραγγελία από τα κεντρικά μας γραφεία.

ε) Πληρωμή μέσω VivaWallet: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποδέχεται πληρωμές μέσω Viva Wallet. Θα σας ζητηθεί το e-mail του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTERS)

Η ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. αποστέλλει περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν τα newsletters δεν φτάσουν στον προορισμό τους, παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers) για την παράδοση.

Τα newsletters ενδέχεται να βρίσκονται στον φάκελο spam, για αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά.

Προσθέστε τη διεύθυνση αποστολής μας στη λίστα ασφαλών αποστολέων.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters ή θέλετε να διαγραφείτε εντελώς από το σύστημα αποστολής ειδήσεων της ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε., μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ

Υποβάλλοντας την αξιολόγηση και την παρουσίασή σας στο themelidisjewels.com, αποδέχεστε και δηλώνετε ότι:

 • Το περιεχόμενο της παρουσίασης είναι δική σας δημιουργία και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
 • Η παρουσίαση δεν περιλαμβάνει υβριστικά, θρησκευτικά, ρατσιστικά σχόλια, προσβολές, παράνομες δραστηριότητες ή κακόβουλες ιστοσελίδες.
 • Τα γραφόμενά σας αναφέρονται αποκλειστικά στο προϊόν που αξιολογείτε και δεν είναι παραπλανητικά ή δυσφημιστικά.
 • Δεν περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα τρίτων, τηλεφωνικοί αριθμοί, links από άλλα καταστήματα ή ιστοσελίδες που δεν σχετίζονται με το προϊόν.
 • Δεν δημοσιεύετε πολλαπλές ίδιες παρουσιάσεις (spamming).
 • Αποδέχεστε ότι η εταιρεία ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε., συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, υπαλλήλων και συνεργατών της, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε νομική ή άλλη διαφορά, είτε αφορά φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο, που θα προκύψει λόγω μη τήρησης των παραπάνω Όρων Χρήσης.
 • Με την υποβολή κάθε παρουσίασης και αξιολόγησης, παραχωρείτε στην ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. το δικαίωμα ιδιοκτησίας του εν λόγω υλικού, με την ελευθερία να το αναπαραγάγει, τροποποιήσει, διαγράψει, ενσωματώσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε μορφή και να το εκμεταλλευτεί, χωρίς να δικαιούστε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επάνω του.
 • Κάθε υποβληθείσα παρουσίαση και αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. όπως αυτή κρίνει κατάλληλο. Η εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει ή διαγράψει οποιοδήποτε υλικό δημοσιευτεί στο themelidisjewels.com και τις υποσελίδες του, εάν κρίνει ότι το περιεχόμενο αυτό αποτελεί παραβίαση των παραπάνω Όρων Χρήσης.
 • Η εταιρεία ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. δεν παρέχει εγγύηση για τη δυνατότητα σας να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε το υλικό που έχετε αναρτήσει μέσω του themelidisjewels.com. Ωστόσο, διατηρεί το προνόμιο να καταργήσει ή να απορρίψει τη δημοσίευση μιας παρουσίασης και αξιολόγησης για οιονδήποτε λόγο.
 • Συντάσσοντας μια αξιολόγηση ή παρουσίαση στο themelidisjewels.com, αναγνωρίζετε ότι είστε ο μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο της, και όχι η ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε.
 • Παραχωρώντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση μαζί με την παρουσίαση και την αξιολόγηση ενός προϊόντος, αποδέχεστε ότι η ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την κατάσταση της παρουσίασης ή της αξιολόγησης και για άλλους διαχειριστικούς λόγους.
 • Σας παρακαλούμε να αποφεύγετε τη χρήση greeklish. Καταστήστε την αξιολόγησή σας ευανάγνωστη και κατανοητή, χρησιμοποιώντας Ελληνικούς χαρακτήρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ 

Η εταιρία ΑΦΟΙ Δ&Κ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Ο.Ε. τοποθετεί ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους με την εταιρία. Εάν, ωστόσο, δεν καταφέρουμε να διευθετήσουμε πλήρως τα ζητήματα που παρουσιάζονται και νομίζετε ότι κάποιο από τα δικαιώματά σας παραβιάζεται, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε λύση τυχόν διαφορών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ), όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να προσφύγετε για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως έχετε. Για την ΗΕΔ στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει οριστεί ως εθνικό σημείο επαφής, και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι παραπάνω επιλογές δεν περιορίζουν τα δικαιώματα που έχουμε είτε εσείς είτε εμείς να προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!
Το email σας έχει καταχωρηθεί πάλι!